Obserwuj nas:

Nasza oferta

Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla sektora MŚP

Audyt:

- zbadamy zgodność znakowania produktów w firmie, sprawdzimy czy Twój przekaz nie wprowadza w błąd/jest legalny,

- sprawdzimy możliwość umieszczania szczególnych oznaczeń na produktach /np. BIO, ECO/

Wsparcie prawne:

- wskażemy jakie informacje i w jaki sposób powinieneś przekazywać klientom aby było to zgodne z prawem,

- udzielimy pomocy prawnej w zakresie znakowania produktów aby Twoje produkty nie naruszały praw innych przedsiębiorców,

- pomożemy Ci w przypadku roszczeń osób trzecich kierowanych do Ciebie w związku ze znakowaniem Twoich produktów

Pomoc w ochronie znaków towarowych/praw autorskich:

- doradzimy jak zabezpieczyć Twoje prawa (np. do receptury),

- wskażemy jak powinieneś się chronić przed naruszeniami Twoich praw

Audyt zgodności:

- dokonamy analizy zgodności Twojego produktu z wymogami jakościowymi i bezpieczeństwa,

- ocenimy możliwość składania przez Ciebie oświadczeń żywieniowych, zdrowotnych itp.

Wsparcie prawne:

- wskażemy wymogi jakościowe i bezpieczeństwa dla wprowadzenia produktu na rynek, - pomożemy w podjęciu działań ograniczających Twoją odpowiedzialność za produkt niezgodny/niebezpieczny

Pomoc formalnoprawna:

- wskażemy dokumenty potrzebne dla prowadzenia Twojej działalności (koncesje, zezwolenia, deklaracje zgodności),

- pomożemy w procesie ich pozyskania

Audyt:

- sprawdzimy czy Twoje umowy odpowiednio chronią Twoje interesy,

- dokonamy oceny ryzyk prawnych wynikających z umów m.in. z sieciami handlowymi,

- wskażemy potrzeby zmian w stosowanych przez Ciebie umowach

Wsparcie prawne:

- pomożemy w negocjowaniu i zawieraniu umów z kontrahentami,

- wprowadzimy konieczne zmiany do umów tak aby chroniły Twoje interesy,

- pomożemy w dochodzeniu zwrotu opłat półkowych

Opracowanie wzorów dokumentów:

- przygotujemy wzory umów/zamówień/ogólnych warunków dostosowane do Twojej działalności oraz chroniące Twoje interesy, a jednocześnie zgodne z przepisami prawa

Audyt:

- sprawdzimy stosowane przez Ciebie praktyki handlowe i rabatowe i zbadamy legalność stosowanych praktyk cenowych, oraz narzucanych Ci przez sieci handlowe warunków współpracy handlowej,

- wskażemy potrzeby zmian w polityce handlowej i rabatowej oraz stosowanych systemach wsparcia sprzedaży

Wsparcie prawne:

- pomożemy w opracowaniu i wdrożeniu polityki rabatowej i marketingowej,

- opracujemy zasady prowadzenia akcji skierowanych dla konsumentów /konkursy, loterie, gratisy za zakup produktów/ i programów lojalnościowych dla Twoich odbiorców /przedsiębiorców, konsumentów/

- udzielimy doradztwa prawnego w zakresie stosowania systemów wsparcia sprzedaży, w tym rabatów, działań marketingowych, gratisów za zakup produktów

Pomoc formalnoprawna:

- przygotujemy polityki marketingowe, rabatowe, regulaminy akcji promocyjnych i programów lojalnościowych,

- wskażemy wymogi prawno-podatkowe w celu legalnego wdrożenia systemu wsparcia sprzedaży

Audyt:

- zbadamy zgodność z prawem Twoich działań sprzedażowych i marketingowych w Internecie

Wsparcie prawne:

- pomożemy Ci wdrożyć sprzedaż produktów i działań marketingowych przez Internet, telefon, e-mail,

- wskażemy wymogi prawne w zakresie sprzedaży i promowania produktów środkami komunikacji elektronicznej i na bieżąco poinformujemy o zmianach w prawie,

- opracujemy dokumenty dostosowane do Twoich potrzeb (procedurę reklamacji, regulamin sprzedaży itp.),

- pomożemy we wdrożeniu dokumentów w celu prowadzenia sprzedaży przez Internet

Pomoc w zakresie ochrony danych osobowych:

- wskażemy wymogi prawne w zakresie przetwarzania danych Twoich klientów,

- opracujemy niezbędne dokumenty (polityka prywatności),

- pomożemy w ich wdrożeniu

Opracowanie procedur:

- opracujemy zasady postępowania na wypadek kontroli,

- pomożemy we wdrożeniu zasad postępowania na wypadek kontroli

Wsparcie prawne:

- wskażemy kroki do podjęcia w toku/po kontroli tak aby ograniczyć skutki zaleceń pokontrolnych,

- pomożemy w opracowaniu i wdrożeniu środków prawnych w przypadku kontroli (zastrzeżenia itp.)

Reprezentacja:

- zastąpimy Cię w postępowaniu kontrolnym, przed organami i sądami,

- udzielimy pomocy w postępowaniach (opracujemy odwołania, skargi itp.)

Windykacja i egzekucja:

- sprawnie i szybko poprowadzimy Twoją sprawę - od wezwania aż do zakończenia egzekucji komorniczej lub zapłaty,

Postępowania sądowe:

- zastąpimy Cię w postępowaniu sądowym,

- przygotujemy strategię procesową,

- opracujemy pisma procesowe

Mediacja:

- pomożemy znaleźć rozwiązanie akceptowalne przez obie strony sporu.

Audyt:

- sprawdzimy czy Twoje działania nie szkodzą konkurencji, konsumentom i nie naruszają prawa (np. ustalanie cen odsprzedaży, klauzule niedozwolone, przewaga kontraktowa),

- przeprowadzimy analizę wymogów prawnych w zakresie Twojej działalności,

Wsparcie prawne:

- doradzimy prawnie i podatkowo w zakresie prowadzonej działalności, w tym praktyk cenowych i rabatowych,

- pomożemy w stosowaniu i interpretacji regulacji sektorowych branży rolno-spożywczej,

- wskażemy nowe wymogi prawne w zakresie dotyczącym Twojej firmy,

- sporządzimy opinie prawne w przedmiocie interesujących Cię zagadnień

Pomoc prawna:

- doradzimy i zastąpimy Cię w postępowaniach przed Prezesem UOKiK

- udzielimy pomocy prawnej na każdym etapie Twojej działalności,

- profesjonalnie i kompleksowo poprowadzimy każdą Twoją sprawę

Czy wiesz, że... spójna polityka handlowa umożliwi dalszy rozwój Twojej firmy oraz ułatwi obsługę procesów biznesowych?

Rozumiemy, że prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze spożywczym i na rynku FMCG w gąszczu obowiązujących przepisów prawnych i uwarunkowań rynku jest niełatwym wyzwaniem.

Nasza Kancelaria:

  • od wielu lat prowadzi kompleksową obsługę firm z branży rolno-spożywczej i rynku FMCG
  • to zespół prawników którzy doskonale znają realia rynkowe i zasady działania branży spożywczej i rynku FMCG
  • poprzez doświadczenie i profesjonalizm swoich prawników zapewnia świadczenie usług na najwyższym poziomie
  • profesjonalnie i sprawnie pomoże Ci na każdym etapie działalności Twojej firmy oraz z pełnym zaangażowaniem udzieli właściwej pomocy prawnej  
  • na podstawie zdobywanej latami wiedzy i doświadczenia pomoże uniknąć błędów, a w razie potrzeby zminimalizować ich skutki
  • podejmując wszelkie działania dostosuje je do Twoich indywidualnych potrzeb i zamierzeń biznesowych
  • pomoże znaleźć rozwiązanie każdej Twojej sprawy akceptowalnie prawnie i biznesowo.

test1

  • test1

test 3

test 4

takimi jak np. IJHARS, SANEPID, KAS, UOKiK

m. in. ochrona przed negatywnymi skutkami wynikającymi ze sprzecznych z prawem postanowień umownych i praktyk handlowych,

Czy wiesz, że... właściwa umowa handlowa buduje relacje z kontrahentem i chroni przez ryzykami podatkowymi?

Branże, w ramach których świadczymy usługi

Posiadamy fachową wiedzę oraz doświadczenie, dzięki współpracy z podmiotami sektoraPrzygotujemy specjalną ofertę do mikroprzedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw

Pomożemy również i Tobie!

Czy wiesz, że... powinieneś przygotować się na kontrole organów i inspekcji aby zminimalizować ryzyko sankcji?
Aktualności
Uwaga na wyłudzaczy metodą „na RODO”

W ostatnim czasie do GIODO docierają sygnały o wielu próbach zastraszania przedsiębiorców przez oszustów wskazujących na rzekome niedostosowanie działalności firm do przepisów RODO. Mechanizm postępowania naciągaczy jest identyczny: przedsiębiorca otrzymuje maila, w którym wyłudzacz informuje ogólnikowo o braku sprostania przez niego wymogom RODO (np. w oparciu o obserwację strony internetowej) oraz jednocześnie grozi poinformowaniem o tym fakcie bliżej nieokreślonych organów, co będzie się wiązało z nałożeniem kary pieniężnej na przedsiębiorcę. W końcowej treści maila zamieszcza „propozycję” przygotowania dokumentacji ochrony danych czy przeprowadzenia audytu za określoną, z reguły niemałą kwotę pieniężną. Ważnym jest, aby nie ulegać próbom szantażu. Naciągacze działają schematycznie, nie mają realnych możliwości oceny czy przedsiębiorca wdrożył RODO, a co do oferowanych przez nich usług, brak możliwości weryfikacji na jakim poziomie merytorycznym są one świadczone.

GIODO: Transmisje z lokali wyborczych mogą naruszać prawo

Pełniąca funkcję GIODO Edyta Bielak-Jomaa w oficjalnym stanowisku wyraziła sceptycyzm wobec proponowanych zmian w Kodeksie wyborczym, pozwalających na transmisję z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych od podjęcia czynności przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie do chwili podpisania protokołu głosowania. Zdaniem GIODO, w oparciu o prowadzoną transmisję, ujawniony może zostać wizerunek wyborców, pozwalający na powiązanie ich z miejscem zamieszkania lub miejsca pobytu w czasie głosowania, jak również może dojść do publicznego ujawnienia na kogo wyborca głosował. Jak wskazuje dalej GIODO, umieszczenie transmisji w Internecie może skutkować finalnie dostępem do nich przez nieograniczone grono odbiorców i wykorzystywaniem zdobytego materiału w innych celach, np. do profilowania.

Zmiany w Kodeksie pracy w związku z wejściem w życie RODO

Zbliżający się termin 25 maja, a więc dzień pełnej implementacji przepisów RODO, doprowadzi do zmian legislacyjnych w ogromnej ilości obowiązujących ustaw. Do tego zbioru zalicza się również Kodeks pracy. Projekt jego zmiany przewiduje m.in. modyfikację art. 221. Zmianie ulegnie zakres danych jakich pracodawca będzie mógł domagać się w procesie rekrutacji. Dopuszczalne będzie zebranie takich informacji jak: imię i nazwisko kandydata, adres do korespondencji, data urodzenia, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Z aktualnego katalogu znikną imiona rodziców oraz miejsce zamieszkania. Od obecnego pracownika pracodawca będzie mógł zaś żądać podania m.in. numeru PESEL i adresu zamieszkania oraz danych niezbędnych ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień. Dla przetwarzania danych wychodzących poza zakres wskazany w projekcie, pracodawca będzie musiał uzyskać odrębną zgodę pracownika. Projektowane regulacje unormują równiż zasady stosowania monitoringu w miejscu pracy. Pracodawca będzie mógł wykorzystywać monitoring jedynie w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę, dane biometryczne pracownika zaś wyłącznie w oparciu o zgodę wyrażoną na piśmie. 

Czy wiesz, że... wdrożenie programów lojalnościowych, sprzedaży premiowej i im podobnych wymaga rzetelnej analizy prawnej i podatkowej?

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę BNF Sp. z o.o. sp.k. w celu poinformowania mnie o ofercie RODO, w tym do przesłania mi wskazanych informacji na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej
Prawo żywnościowe i FMCG

Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerskaNIP: 813-35-25-786
REGON: 180276490
KRS: 0000292257